1.Prijzen

Onze prijzen zijn inclusief : BTW, omniumverzekering met 1000 € vrijstelling.
Tevens wordt er 1000 € waarborg gevraagd.
Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnenleveren met volle tank. Eventueel verschil ten laste van de huurder.
Bij een boete die na de huur ontvangen wordt, is er een administratieve kost van 15 € die aangerekend wordt bovenop de boete.
Annuleringsverzekering op aanvraag.
Max. 2000 km per week zijn inbegrepen, extra kilometers aan
0,20 €/km btw inclusief.

2. Verhuurtermijnen.

Weekverhuur :
In het hoogseizoen afhaling op vrijdagmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur, of op afspraak volgens planning.
In laag- en tussenseizoen afhaling volgens afspraak, niet op zat- zon- en feestdagen.
Inlevering tussen 09.00 en 11.00 uur. Uren te laat worden
beboet 50 €.
Weekendverhuur : (vrijdagnamiddag tot maandag voormiddag, niet in
hoogseizoen, voor zover beschikbaar. 950 km inbegrepen ,extra kilometers aan 0,20 € /km btw inclusief)
Verhuurprijs en voorwaarden voor extra lange periodes op aanvraag.
Winterverhuur mogelijk, maar geen skivakanties.
Geen verhuur voor festivals en muziekevenementen.

3. Uitrusting

Volgens inventaris omvat de uitrusting een fietsrek voor 4 fietsen, een uitdraaibare luifel, een aansluitsnoer voor 220v elektriciteit, een vulslang voor water, kook en eetgerei potten en pannen, radio CD, 2 gasflessen en wc-product.
Alle deuren zijn voorzien van extra veiligheidssloten.

  • Deze motorhome is toegelaten voor rijbewijs B, voor een bestuurder vanaf 25 jaar.

4. Wat niet wordt toegelaten.

Gebruik van bijkomende toestellen zoals bv. friteuse, microwave enz. zijn niet toegelaten.
Roken in de motorhome, ook in de bestuurderscabine is niet toegelaten.
Huisdieren zijn niet toegelaten.

Winterverhuur mogelijk, maar geen skivakanties.
Geen verhuur voor festivals en muziekevenementen.

5. Voorwaarden.

Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. Ingeval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van de mobilhome (bv. bij schade, panne, geen vervang mobilhome ter beschikking, of dergelijke) kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van schadevergoeding.
Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.
Iedere overtreding met inbeslagname van het bij ons gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan ons van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.
Eventuele problemen bij motor of onderstel : Fiat Optimum bellen. Schade onderweg dient binnen de 24 uur telefonisch aan ons te worden gemeld zodat wij voor terugkomst de nodige maatregelen kunnen treffen.
Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de motorhome ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld.
LET OP : de huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten massa, zie CoC) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.
Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder.
Toilet, ijskast enz. moeten leeg zijn en gereinigd.
Bij niet-reiniging van de motorhome wordt 15O € aangerekend : buiten poetsen 75 €, binnen poetsen 75 €.
Toiletcassette ruimen 50 € en afvaltank lozen 25 €.
Reinigen door de huurder gebeurt niet in een carwash, niet met hoge drukreiniger of schuurmiddelen.

6. Betaling.

Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot van 500 € te worden voldaan.
Het restant van de huursom samen met de waarborg van 1OOO € moet uiterlijk 30 dagen voor vertrek in ons bezit zijn. Betalingen gebeuren via overschrijving.
Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of telefonisch hier-aan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen.
Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door ons geannuleerd.
In dit geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht ( zie art.7)

7. Annulering door de huurder.

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd :

  •  Bij annulering tot de 30ste dag voor de vertrekdatum : het verschuldigde voorschot.
  •  Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag : 50 % van de huursom.
  •  Bij annulering vanaf de 14de tot de laatste dag voor vertrek 90 % van de huursom
  •  Bij annulering op de vertrekdatum zelf of later : de volledige huursom.

CONTACT : info@jrcars-mobilehome.be
+ 32 496 86 35 55
+ 32 495 32 22 21
Veilige en prettige reis